Název programu: Nízkouhlíkové technologie – Výzva II
Název projektu: HEMA puls – akumulace energie
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010661
Jméno žadatele: HEMA puls s.r.o.
Termín realizace: srpen – listopad 2019
Způsobilé výdaje: maximálně 5.036.040 CZK
Dotace: maximálně 4.028.832 CZK
Popis projektu: Předmětem projektu je instalace FVE a bateriového uložiště v areálu firmy HEMA puls.
Závěry a výsledky: Hlavním cílem projektu bylo vyřešení problému, který souvisí s vypadávání elektřiny v důsledku překročení čtvrthodinového maxima, ke kterému dochází v momentu, kdy je současně zpuštěno více strojů najednou.

NA DANOU OPERACI JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.

Název projektu:

Realizace energetických úspor v areálu společnosti HEMA puls s.r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000640

Předmět a cíl:

Předmětem projektu je snížení tepelné ztráty objektů, spotřeby energie a tím snížení ekologické zátěže

NA DANOU OPERACI JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.

Název projektu:

HEMA Puls – Vzdělávání ve firmě HEMA puls s.r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004865

Předmět a cíl:

Předmětem projektu je vzělávání zaměstnanců firmy HEMA puls s.r.o.

NA DANOU OPERACI JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.